bet8备用线路网址-bet8九州登录入口

bet8备用线路网址-bet8九州登录入口

Thông Tin bằng Tiếng Việt

THÔNG TIN BẰNG TIẾNG VIỆT:

欢迎来到bet8备用线路网址! 我们很高兴你和你的家人是我们MCPS家庭的一员。. 也许你是MCPS的新成员。, hay mới đến với cộng đồng, 或者你已经是MCPS的一员很多年了. 我们希望你能发现这个网站对你有用。. 我们为您创建了这个网站.  你可以看视频来解释学校是如何运作的, 到的最新的新闻链接的页MCPS, 并链接到一些常用的文档. 这里所有的信息都是越南语.

所有的工作人员都致力于确保你的孩子在我们学校接受最好的教育. Một lần nữa..欢迎来到MCPS。! 

 

 QuickNotes button

 

XIN QUÝ VỊ ĐÓN XEM TỜ QUICKNOTES MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

 

QuickNotes

arts

Liên lạc với chúng tôi

HỎI MCPS (Anh ngữ & Tây Ban Nha)
301-309-MCPS (hay 6277)
Thứ Hai- Thứ Sáu
7:30 sáng – 5:30 chiều

你也可以联系:
Bà Loan Đỗ tại Loan_Y_Do@mcpsmd.org